Grafisk form

Illustrasjonene du ser på denne forsiden, og på mange av de øvrige sidene, er mine, skjønt jeg ingenlunde er bundet til bestemte stilarter. I tillegg til rene illustrasjonsoppdrag, forestår jeg svært gjerne utvikling av grafisk form, visuell identitet og layout, enten det handler om annonser, brosjyremateriell, årsrapporter, kundemagasiner eller presentasjonsmateriell.
✏️ 📏 📐

AmbulanseFor tiden arbeider jeg med å utvikle et norsk clip art-arkiv, som lenge har vært mangelvare på det norske markedet. Denne ambulansen er ett av forhåpentligvis mange eksempler. Dette er noe jeg bedriver på fritiden, så prosjektet vil nok ta sin tid. Se denne siden for flere detaljer.

Reklamer